X
     
Karsin
 
Gmina Karsin leży w południowej części województwa pomorskiego na terenie historycznego Pomorza Wschodniego. Ziemie obecnych gmin Karsin i Brusy już od średniowiecza określano mianem Zaborów. Nazwa ta poświadczona jest pod koniec XIII w. (1292 r.) i wywodzi się od określenia "za borem", czyli ziemia leżąca w borach w stosunku do władzy pana nią zarządzającego.
Pierwsze wzmianki o miejscowościach gminy pochodzą z czasów krzyżackich. Są to najczęściej przywileje lokacyjne wsi, np. Karsin otrzymał taki przywilej w 1360 r., Wiele w 1382, Borsk 1383, Cisewie 1323, Górki 1352, Kliczkowy 1357, Miedzno 1353, Osowo 1374, Przytarnia 1378 r. Jak wynika z dokumentów lokacyjnych, miejscowości te istniały już wcześniej. W okresie panowania Krzyżaków (1309-1466) tereny te należały do komturstwa tucholskiego. Po powrocie do Polski odzyskane ziemie nazwano Prusami Królewskimi. W skład województwa pomorskiego wszedł powiat tucholski obejmujący ziemie wcześniejszego konturstwa.
Nowy podział administracyjny i zmianę przynosi dopiero rok 1772, kiedy m.in. Pomorze Wschodnie dostało się pod panowanie Prus. Wtedy to została utworzona Kamera Wojny i Domen w Kwidzynie, która zarządzała nową prowincją państwa pruskiego - Prusami Zachodnimi. Kamera podzielona była na powiaty, w tym powiat chojnicki, w skład którego wchodziły interesujące nas tereny. Rząd pruski unowocześniając administrację wprowadził w XIX w. podział powiatów na gminy. Wtedy m.in. powstała gmina Karsin.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jeszcze przed zajęciem Pomorza Wschodniego, 1 sierpnia 1919 r. zostało utworzone województwo pomorskie podzielone na powiaty i gminy. Przynależność powiatowa gminy Karsin nie uległa zmianie.
Po II wojnie światowej powiat chojnicki wszedł do utworzonego województwa bydgoskiego. Gmina Karsin pozostała w nim do 1975 r., kiedy to zlikwidowano powiaty.
W wyniku reformy administracyjnej kraju (1975) gminę Karsin włączono do województwa gdańskiego, od roku 1999 gmina należy do powiatu kościerskiego i województwa pomorskiego.
 
Źródło: http://www.karsin.pl